วันอังคาร, ธันวาคม 11, 2555

ตัวอย่างก่อนสอบ อิอิ


ตอนที่ 1
จงเขียนพหุนามต่อไปนี้ในรูปผลสำเร็จพร้อมทั้งบอกดีกรีของพหุนาม
11.        6x2 + 21 – 3x2 – 9

พหุนามในรูปผลสำเร็จคือ  ................................................................ ดีกรีของพหุนามเท่ากับ  ...........................................
22.       จงหาผลบวกของ  4x2 – 7x + 4    กับ    -3x2 + 4x - 8   โดยวิธีการบวกตามแนวนอน

33.       จงหาผลบวกของ 3 + 5x + x2    กับ    8x2 - 9x   โดยวิธีการบวกตามแนวนอน

44.       จงหาผลบวกของ 5ab – 3b2 + 4a2     กับ    2a2 + 6ab + 3b โดยวิธีการบวกตามแนวตั้ง

55.       จงหาผลบวกของ  4x2 – 3xy – 2y     กับ    2x2 + 3xy – 5y   โดยวิธีการบวกตามแนวตั้ง

9ตอนที่ 2

1.       นิพจน์ในข้อใดไม่เป็นเอกนาม

2.       ข้อใดคือดีกรีของเอกนาม  43a3b4   

3.       ข้อใดเป็นเอกนามที่คล้ายกันกับเอกนาม  5x2y  ยกตัวอย่างเอง

4.       -6x2y + 9 x2y     มีค่าเท่ากับข้อใด

5.       6a2b – (-3 a2b)   มีค่าเท่ากับข้อใด

6.       7m + (-3m) - (-4m)  มีค่าเท่ากับข้อใด

7.       ข้อใดคือดีกรีของพหุนาม   9x3 + 7y + 8 + 6xy3

8.       ข้อใดคือผลสำเร็จของ  6m2 + 6 + 3m2 – 18

9.       ข้อใดคือผลบวกของ  3x2 – 6x + 7  กับ –x2 + 3x – 3

10.    (5y3 + 4y2 – y) + (-y3 + 3y) มีค่าเท่ากับข้อใด

ใครอ่าน และลองทำ ขอ ให้สอบได้นะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น